Националната научна конференция СВЕТОВЕ И УТОПИИ

Видео
Преводът между конюнктурата и мисията

Колегиум по възрожденска литература

Видео
От литературната история към възприемателя на възрожденския текст

Представяне на сборника „България и Русия (XVIII – XXI век)

Видео
Представяне на сборника България и Русия (XVIII – XXI век)

Награда за професор дфн Йонка Найденова

jonka_nagrada.jpg

На 22 октомври 2019 г. на тържествена церемония в Унгарското посолство бе удостоена с правителствена награда –„СРЕБЪРЕН КРЪСТ ЗА ЗАСЛУГИ“ от президента на Унгария – професор дфн Йонка Найденова за огромния й принос в изследване и разпространение на унгарската литература.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век
21-22 ноември 2019 г., Българска академия на науките

ВИЖТЕ ОЩЕ...

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021

Институт за литература. Posted in Събития

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021

ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ, УЧЕНИ И ТВОРЦИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020-2021 Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (http://cas.bg ) обявява конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата през следващата академична учебна 2020/2021 година. Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство.

Подробно...

Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе

Институт за литература. Posted in Събития

Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе


Институт за литература – БАН
Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Френски институт в София


Кръгла маса
Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе
Софийски университет, Конферентна зала


Предварителна програма
2 ноември 2019
Софийски университет, Конферента зала

Откриване
Елка Трайкова (директор на Института за литература)

9.00 – 11.00
Водещ Румяна Л. Станчева

 • Мари Врина-Николов (Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales, Париж), Многоезичието като "non-lieu de mémoire" в българското литературно пространство (XIX-XX в.)
 • Раймонд Детрез (Гентски университет), Билингвизъм и функционирането му в диглосийно общество (Белгия и България)
 • Надя Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Ролята на гръцкия език в областта на стопанския живот на Балканите през ХІХ в.
 • Ана Лулева (Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), Традиции, традиционализация и културна полиглосия в съвременното българско общество
 • Дискусия
 • Кафе пауза

11.30 – 13.00
Водещ Рая Заимова

 • Alain Vuillemin, (Université « Paris-Est », France), Bilinguisme et repli sur soi : les choix de Lubomir Guentchev
 • Herkül Millas, (Athen), Bilingualism and ethnic identity
 • Bruno Kartheuser (Busselle), Deux rames, deux langues. Écrire en Belgique germanophone
 • Евелина Ламбрева Йекер (Цюрих), Да пишеш на два езика между две култури
 • Дискусия
 • Обедна почивка

14.00 – 15.30
Водещ Николай Аретов

 • Пенка Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Билингвизмът латински-италиански в канцеларската практика на старите италиански държави (XV–XVIII век)
 • Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Френският език като медия за писатели от Югоизточна Европа в годините между двете световни войни. Панаит Истрати и Петър Увалиев (Roumiana l. Stantchéva, Le français en tant que média pour les écrivains de l'Europe du Sud-Est dans l'entre-deux-guerres. Panait Istrati et Petar Ouvaliev)
 • Рени Йотова (Софийски университет) Reni Yotova, Le bilinguisme dans les littératures d'expression française en Europe centrale et orientale: l'expérience de l'exil
 • Маргарита Серафимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Margarita Serafimova, L’espace littéraire transnational : entre les stratégies d’écriture et les discussions théoriques
 • Дискусия
 • Почивка

16.00 – 17.30
Водещ Раймонд Детрез

 • Рая Заимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Католически образователни институции в Османската империя през XIX в.
 • Николай Аретов (Институт за литература – БАН), На какви езици говорят и пишат просветителите. Няколко частни случая
 • Надежда Александрова (Софийски университет), Билингвизмът и българските авторки от 19 век
 • Николета Пътова (Институт за литература – БАН), Езиците на театъра - през словото и отвъд него
 • Olena Berezovska Picciocchi (L’université Corse Pascal Paoli), Vivre sa langue, vivre ses langues
 • Заключителна дискусия

Време за презентация – 15 минути.

Работните езици - български, френски и английски. Българските доклади са придружени с резюмета (презентации) на френски или английски.

Колегиум по възрожденска литература "Разногласия през/около Възраждането"

Институт за литература. Posted in Събития

Секция „Литература на Българското възраждане“

към Института за литература – БАН

Ви кани на

Разногласия през/около Възраждането

Колегиум по възрожденска литература

5 декември 2019 г.,

СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала

Процесът на национално формиране активира различни, често пъти противостоящи интелектуални проекти, чиято дискусионност е заложена както в идеологическите им влияния (циркулиращите в Европа просвещенски и романтически концепции), така и в опитите за реализирането им в османската имперска политическа рамка. С предлаганата тема на тазгодишния Колегиум по възрожденска литература целим да интерпретираме разногласията, прозвучалите в публичната среда на XIX в., но и по-малко известните дебати и критически спорове относно:

 • облика на националната култура, литература, език, образование;
 • изграждането на нормата (езикова, преводаческа, историографска, писателска) и особеностите на отклоненията от стереотипното;
 • произхода, изгражданите линии на континуитет, „историческите“ спомени;
 • пътищата на националното движение;
 • личности, събития; културни „центрове“ и „периферии“;
 • рецепцията на чуждата традиция (гръко-римска, византийска, западноевропейска и др.);
 • сформирането и развитието на филологическата мисъл и първите литературно-езикови школи;
 • ролята на театъра и първите български представления.

Същевременно ни интересуват и последвалите – академични и популярни – рефлексии около Възраждането; динамиката на представите, критиките и ревизиите относно:

 • името, периодизациите, съотнасянията с други културни направления;
 • националния героичен пантеон и идентификационните митове;
 • институционализирането на Възраждането чрез учебните програми и изпитни конспекти; стабилизирането на „големите“ разкази за периода;
 • юбилеите и „местата на памет“;
 • подходите към периода: есенциалистки vs. релативистки;
 • „експертите“ по периода: атаки към институционалната наука, възход на любителите историци; комерсиализиране на възрожденските символи;
 • „образцовия“ автор и „образцовата“ творба;
 • маргиналните текстове и писателски присъствия.

Предлаганите насоки са само част от възможните тематични ядра, около които можете да ориентирате своите изложения.

Очакваме Вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 15 ноември 2019 г. на следните електронни адреси:

гл. ас. д-р Анна Алексиева
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. д-р Андриана Спасова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатори на събитието: гл. ас. д-р Анна Алексиева, ас. д-р Андриана Спасова

Наследство БГ

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.