Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе

Институт за литература. Posted in Събития

Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе


Институт за литература – БАН
Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Френски институт в София


Кръгла маса
Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе
Софийски университет, Конферентна зала


Предварителна програма
2 ноември 2019
Софийски университет, Конферента зала

Откриване
Елка Трайкова (директор на Института за литература)

9.00 – 11.00
Водещ Румяна Л. Станчева

 • Мари Врина-Николов (Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales, Париж), Многоезичието като "non-lieu de mémoire" в българското литературно пространство (XIX-XX в.)
 • Раймонд Детрез (Гентски университет), Билингвизъм и функционирането му в диглосийно общество (Белгия и България)
 • Надя Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Ролята на гръцкия език в областта на стопанския живот на Балканите през ХІХ в.
 • Ана Лулева (Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), Традиции, традиционализация и културна полиглосия в съвременното българско общество
 • Дискусия
 • Кафе пауза

11.30 – 13.00
Водещ Рая Заимова

 • Alain Vuillemin, (Université « Paris-Est », France), Bilinguisme et repli sur soi : les choix de Lubomir Guentchev
 • Herkül Millas, (Athen), Bilingualism and ethnic identity
 • Bruno Kartheuser (Busselle), Deux rames, deux langues. Écrire en Belgique germanophone
 • Евелина Ламбрева Йекер (Цюрих), Да пишеш на два езика между две култури
 • Дискусия
 • Обедна почивка

14.00 – 15.30
Водещ Николай Аретов

 • Пенка Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Билингвизмът латински-италиански в канцеларската практика на старите италиански държави (XV–XVIII век)
 • Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Френският език като медия за писатели от Югоизточна Европа в годините между двете световни войни. Панаит Истрати и Петър Увалиев (Roumiana l. Stantchéva, Le français en tant que média pour les écrivains de l'Europe du Sud-Est dans l'entre-deux-guerres. Panait Istrati et Petar Ouvaliev)
 • Рени Йотова (Софийски университет) Reni Yotova, Le bilinguisme dans les littératures d'expression française en Europe centrale et orientale: l'expérience de l'exil
 • Маргарита Серафимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Margarita Serafimova, L’espace littéraire transnational : entre les stratégies d’écriture et les discussions théoriques
 • Дискусия
 • Почивка

16.00 – 17.30
Водещ Раймонд Детрез

 • Рая Заимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Католически образователни институции в Османската империя през XIX в.
 • Николай Аретов (Институт за литература – БАН), На какви езици говорят и пишат просветителите. Няколко частни случая
 • Надежда Александрова (Софийски университет), Билингвизмът и българските авторки от 19 век
 • Николета Пътова (Институт за литература – БАН), Езиците на театъра - през словото и отвъд него
 • Olena Berezovska Picciocchi (L’université Corse Pascal Paoli), Vivre sa langue, vivre ses langues
 • Заключителна дискусия

Време за презентация – 15 минути.

Работните езици - български, френски и английски. Българските доклади са придружени с резюмета (презентации) на френски или английски.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ АВАНГАРД И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Александра Антонова. Posted in Събития

ЕВРОПЕЙСКИЯТ АВАНГАРД И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

На 25 юни 2019 г. в Alte Kapelle – тържествената зала към кампуса на Виенския университет – се проведе кръгла маса под наслов „Европейският поетически авангард – транспониране и превод в българската литература“.Инициатор и организатор на събитието бе доц. Бисера Дакова (гост-лектор в Института по славистика, Виенски университет/ Институт за литература – БАН), а негов повод – дискусия върху двутомната антология „Български поетически авангард“ и „Украински поетически авангард“, реализирана по проекта „България и Украйна – култура на преломите (XIX–XXI век)“ на Института за литература – БАН.

http://kultura.bg...

Колегиум по възрожденска литература "Разногласия през/около Възраждането"

Институт за литература. Posted in Събития

Секция „Литература на Българското възраждане“

към Института за литература – БАН

Ви кани на

Разногласия през/около Възраждането

Колегиум по възрожденска литература

5 декември 2019 г.,

СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала

Процесът на национално формиране активира различни, често пъти противостоящи интелектуални проекти, чиято дискусионност е заложена както в идеологическите им влияния (циркулиращите в Европа просвещенски и романтически концепции), така и в опитите за реализирането им в османската имперска политическа рамка. С предлаганата тема на тазгодишния Колегиум по възрожденска литература целим да интерпретираме разногласията, прозвучалите в публичната среда на XIX в., но и по-малко известните дебати и критически спорове относно:

 • облика на националната култура, литература, език, образование;
 • изграждането на нормата (езикова, преводаческа, историографска, писателска) и особеностите на отклоненията от стереотипното;
 • произхода, изгражданите линии на континуитет, „историческите“ спомени;
 • пътищата на националното движение;
 • личности, събития; културни „центрове“ и „периферии“;
 • рецепцията на чуждата традиция (гръко-римска, византийска, западноевропейска и др.);
 • сформирането и развитието на филологическата мисъл и първите литературно-езикови школи;
 • ролята на театъра и първите български представления.

Същевременно ни интересуват и последвалите – академични и популярни – рефлексии около Възраждането; динамиката на представите, критиките и ревизиите относно:

 • името, периодизациите, съотнасянията с други културни направления;
 • националния героичен пантеон и идентификационните митове;
 • институционализирането на Възраждането чрез учебните програми и изпитни конспекти; стабилизирането на „големите“ разкази за периода;
 • юбилеите и „местата на памет“;
 • подходите към периода: есенциалистки vs. релативистки;
 • „експертите“ по периода: атаки към институционалната наука, възход на любителите историци; комерсиализиране на възрожденските символи;
 • „образцовия“ автор и „образцовата“ творба;
 • маргиналните текстове и писателски присъствия.

Предлаганите насоки са само част от възможните тематични ядра, около които можете да ориентирате своите изложения.

Очакваме Вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 15 ноември 2019 г. на следните електронни адреси:

гл. ас. д-р Анна Алексиева
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. д-р Андриана Спасова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатори на събитието: гл. ас. д-р Анна Алексиева, ас. д-р Андриана Спасова

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.