Авторски

Молът

Велики цивилизации са възниквали и изчезвали. Египтяните оставили след себе си пирамидите, инките своите храмове, в центъра на всеки западно европейски град ще видите да се извисява катедрала, църквата е и в центъра на най-затънтените български села. 

Баланс между работа и личен живот

Баланс между работа и свободно време? Нищо по-лесно от това. Само Google може да ви даде повече от 18 500 000 отговора как, за по малко от 0.29 секунди. Защо при толкова много решения  познаваме толкова малко хора постигнали баланс в живота си.

Силата на съмнението

Една от големите клопки, в които ни вкарва ума, това е да изрисуваме картина на бъдещето в най-големи детайли. Всяко наше предположение се нуждае от поредица други предположения, които да бъдат във взаимовръзка, да не си противоречат и да следват логично едно от друго. Бидейки съотносими към някакъв бъдещ момент, тези предположения са податливи на друго силно качество на ума – съмнението.

Да изгубиш всичко

Разглеждам сайта за на частните съдебни изпълнители и се натъкнах на атрактивна обява за публична продан. Когато отворих обявлението видях, че разпродават имуществото на човек, които познавам. Разпродават всичко -  бизнеса , с който храни семейството си, автомобила му, домa, в който живее.  

Приоритетите в живота

Днес получих най-хубавия съвет. Получих го от човек, на когото самия аз съм го дал преди години. И съветът е много прост – следвай приоритетите в живота. Връщам лентата назад за да се сетя какъв бях, когато аз следвах този принцип и какво се случи. Както казват американците, ажеба да видим How did we get there. Тогава автобиграфията ми беше половин лист. Днес чета седем страници от дипломи, сертификати и гръмки позиции, отговорности, които съм поемал.

Да се вкараш във филма

До постъпването си в гимназията, а и малко след това бях запален по компютърните игри. Тогава игрите преминаха в сферата на виртуалната реалност. Трудно е да кажем коя реалност е реална и коя виртуална. Колко реален е настоящият момент? Той е до толкова реален до колкото го усещаме със сетивата си. Въздухът, който дишаме е реална реалност. Белите ни дробове доставят кислорода от него до кръвта и поддържат огъня на живота.

Мечтаната работа

Естественият човешко състояние е състоянието на свобода. Обшеството ни всячески се бори да изведе човека от това негово естествено състояние. Първото оръжие за справяне с естествения порив към свобода това е училището. Под предлог, че ще дадат на децата знания, родителите обричат децата си на тяхното първо робство. Училището не предоставя фундаментални знания.

Киртан йога

Невъзпитаният ум има склонността да се лута между минало и бъдеще, като ни причинява страдание, страх и неувереност. Страдание от пропуснатите възможности в миналото, тъга за отминали неща, страх от бъдещето. Подобно на компютърния процесор, умът ни в съзнателно състояние винаги изпълнява някаква програма. Някои от програмите са били инсталирани преди десетки години от нашите родители, други програми отдавна са зациклили в състояние not responding, хиляди процеси се борят за процесорна мощ.

Pages