Да се вкараш във филма

До постъпването си в гимназията, а и малко след това бях запален по компютърните игри. Тогава игрите преминаха в сферата на виртуалната реалност. Трудно е да кажем коя реалност е реална и коя виртуална. Колко реален е настоящият момент? Той е до толкова реален до колкото го усещаме със сетивата си. Въздухът, който дишаме е реална реалност. Белите ни дробове доставят кислорода от него до кръвта и поддържат огъня на живота.

Мечтаната работа

Естественият човешко състояние е състоянието на свобода. Обшеството ни всячески се бори да изведе човека от това негово естествено състояние. Първото оръжие за справяне с естествения порив към свобода това е училището. Под предлог, че ще дадат на децата знания, родителите обричат децата си на тяхното първо робство. Училището не предоставя фундаментални знания.

Шри Шри Рави Шанкар: Как да преодолеем тревогите и проблемите

Винаги се притеснявам относно здраве, пари, деца, бъдещата ми работа … През повечето от времето се чувствам ужасно и постоянно се тревожа за едно и също. Как да изляза от това?

Киртан йога

Невъзпитаният ум има склонността да се лута между минало и бъдеще, като ни причинява страдание, страх и неувереност. Страдание от пропуснатите възможности в миналото, тъга за отминали неща, страх от бъдещето. Подобно на компютърния процесор, умът ни в съзнателно състояние винаги изпълнява някаква програма. Някои от програмите са били инсталирани преди десетки години от нашите родители, други програми отдавна са зациклили в състояние not responding, хиляди процеси се борят за процесорна мощ.

Pages